Naš sistem vam pruža kompletno poslovno rešenje za profesionalno upravljanje zgradama

eProperty sistem je lak za upotrebu, sa jasno definisanim modulima i funkcijama:

Finansijski modul :

 • Izvodi iz banke - Unos izvoda dobijenih od banke i povezivanje sa računima. Nije potrebno da ručno registrujete uplate. Sada, jednim klikom miša, sve transakcije na izvodu će biti automatski registrovane.
  Za evidentiranje pristiglih uplata bili su Vam potrebni dani, sada je gotovo za par minuta.
 • Cenovnik usluga - Kreiranje cenovnika kao osnova za automatsko kreiranje računa po obračunskom periodu.
 • Obračunski period - fakturisanje usluga korisnicima sistema (upravljanje, odražavanje...) pojedinačno, za jednu ili za sve  stambene zajednice  (po izboru), samo jednim klikom.
  Mogućnost izbora perioda: mesečni, dvomesečni, kvartalni, dva puta godišnje ili jednom godišnje.
 • Automatsko štampanje računa / uplatnica (i/ili  slanje elektronskom poštom) za svakog korisnika pojedinačno, za sve korisnike jedne stambene zajednice ili za sve stambene zajednice odjednom (po izboru, samo jednim klikom).
  Račun, pored svih neophodnih parametara, sadrži i logo, uplatnicu, QR kod, poruku po želji kao i upozorenje o kašnjenju uplate (prikaz kontrolisan od strane upravnika).
 • Analitika uplata vlasnika prostora (prethodno dugovanje, fakturisano, naplaćeno ...).
 • Pregled  troškova i prihoda stambene zajednice sa analitikom uplata (prethodno dugovanje, fakturisano, naplaćeno ...).
 • Automatski obračun naknade organizatoru profesionalnog upravljanja.
 • Objedinjena naplata – mogućnost obračuna do deset različitih vrsta troškova na jednom računu (naknada za upravljanje, tekuće održavanje i drugo po izboru upravnika).
 • Izveštaji - po obračunskom periodu, kvartalno, za čitavu godinu ili po izabranom periodu.

Korisnički modul :

 • Lista korisnika - prikaz svih korisnika sa mogućnošću filtriranja po statusu, načinu prikaza, sortiranje po svim prikazanim parametrima.
 • Profil korisnika - definisanje profila (naziv korisnika, broj stana, status, lista kontakata za hitne slučajeve...).
 • Pristupna kontrola - definisanje da li korisnik ima pristup određenom modulu ili svakoj pojedinačnoj funkciji.
 • Prikaz liste računa korisnika - prikaz svih računa korisnika sa informacijama o plaćanju.
 • Ručno kreiranje računa - pored kreiranja obračunskog perioda, moguće je ručno kreiranje računa za svakog pojedinačnog korisnika.
 • Prikaz mesečnih obaveza - lista cena iz cenovnika koje, pri kreiranju obračunskog perioda, ulaze u račun svakog pojedinačnog korisnika.
 • Slanje pristupnih parametara eMeil-om - slanje pristupnih parametara korisnika u slučaju da je u profil unesena eMeil adresa.
 • Kreiranje i evidencija zaposlenih upravnika sa kontrolom pristupa pojedinim stambenim zajednicama i njihovim funkcijama.
 • Pristup ličnim podacima, kao što su: 'moj profil', 'moji računi', 'moj stan', ali uvid i u druge delove sistema kao na primer 'plan aktivnosti', 'rashodi po periodima' (uz dozvolu pristupa od strane upravnika).

Komunikacija sa korisnicima sistema :

 • Oglasna tabla- administracija i prikaz oglasa na digitalnoj oglasnoj tabli.
 • Oglasi - kreiranje i administracija oglasa. Obaveštenje o novom oglasu stiže i na eMeil.
 • Projekti - kreiranje i administracija projekata, uz dodavanje priloga (dokumenata). *
 • Glasanje - jednostavno za upotrebu, sa potpunom zaštitom identiteta glasača (u skladu sa trenutno važećim bezbednosnim protokolima). Uz opcije za glasanje mogućnost dodavanja priloga (dokumenta).
 • Komentari - mogućnost dodavanja komentara na aktivne oglase.
 • Poruke - slanje i prijem poruka preko sistema (šalje se i na eMeil).
 • Izveštaji sa sednica skupština stanara - zapisnici dostupni elektronskim putem svim korisnicima sistema.
 • Izveštaji za period - zapisnici koji su takođe dostupni elektronskim putem svim korisnicima sistema. *
 • Info oglasi - sadrže informacije od interesa za stanare (na primer: 'važni telefoni', 'kako se koristi video nadzor' ili 'gde se nalazi ključ od zajedničkih prostorija' i drugo).

Administracija :

 • Praćenje zahteva i problema - kreiranje zahteva ili problema i praćenje njihovog rešavanja. *
 • Godišnji plan aktivnosti - kalendar obaveza i planova stambene zajednice.
 • Stambena jedinica - vođenje evidencije o kvadraturi, radovima i njihovim vlasnicima bilo da su pravna ili fizička lica. Automatski prenos podataka s jednog na drugog vlasnika prilikom prodaje stanova.
 • Podsetnik o neophodnim radovima, servisiranju opreme i drugo. *
 • Konfiguracija sistema po stambenoj zajednici, podešavanje funkcionisanja pojedinih modula do mogućnosti njihovog potpunog isključivanja.
* Neke od funkcija su u procesu razvoja, dorade ili testiranja
vrati se