Naš sistem vam pruža kompletno poslovno rešenje za profesionalno upravljanje zgradama

eProperty sistem je lak za upotrebu, sa jasno definisanim modulima i funkcijama:

Finansijski modul :

 • Izvodi iz banke - Unos izvoda dobijenih od banke i povezivanje sa računima. Nije potrebno da ručno registrujete uplate. Sada, jednim klikom miša, sve transakcije na izvodu će biti automatski registrovane.
 • Cenovnik usluga - Kreiranje cenovnika kao osnova za automatsko kreiranje računa po obračunskom periodu.
 • Obračunski period - fakturisanje usluga korisnicima sistema (upravljanje, odražavanje...) pojedinačno, za jednu ili za sve  stambene zajednice  (po izboru), samo jednim klikom.
  Mogućnost izbora perioda: mesečni, dvomesečni, kvartalni, dva puta godišnje ili jednom godišnje.
 • Automatsko štampanje računa / uplatnica (i/ili  slanje elektronskom poštom) za svakog korisnika pojedinačno, za sve korisnike jedne stambene zajednice ili za sve stambene zajednice odjednom (po izboru, samo jednim klikom).
 • Analitika uplata vlasnika prostora (prethodno dugovanje, fakturisano, naplaćeno ...).
 • Pregled  troškova i prihoda stambene zajednice sa analitikom uplata (prethodno dugovanje, fakturisano, naplaćeno ...).
 • Automatski obračun naknade organizatoru profesionalnog upravljanja.
 • Objedinjena naplata – mogućnost obračuna do deset različitih vrsta troškova na jednom računu (naknada za upravljanje, tekuće održavanje i drugo po izboru upravnika).
 • Izveštaji - po obračunskom periodu, kvartalno, za čitavu godinu ili po izabranom periodu.

Korisnički modul :

 • Lista korisnika - prikaz svih korisnika sa mogućnošću filtriranja po statusu, načinu prikaza, sortiranje po svim prikazanim parametrima.
 • Profil korisnika - definisanje profila (naziv korisnika, broj stana, status, lista kontakata za hitne slučajeve...).
 • Pristupna kontrola - definisanje da li korisnik ima pristup određenom modulu ili svakoj pojedinačnoj funkciji.
 • Prikaz liste računa korisnika - prikaz svih računa korisnika sa informacijama o plaćanju.
 • Ručno kreiranje računa - pored kreiranja obračunskog perioda, moguće je ručno kreiranje računa za svakog pojedinačnog korisnika.
 • Prikaz mesečnih obaveza - lista cena iz cenovnika koje, pri kreiranju obračunskog perioda, ulaze u račun svakog pojedinačnog korisnika.
 • Slanje pristupnih parametara eMeil-om - slanje pristupnih parametara korisnika u slučaju da je u profil unesena eMeil adresa.
 • Kreiranje i evidencija zaposlenih upravnika sa kontrolom pristupa pojedinim stambenim zajednicama i njihovim funkcijama.
 • Pristup ličnim podacima, kao što su: 'moj profil', 'moji računi', 'moj stan', ali uvid i u druge delove sistema kao na primer 'plan aktivnosti', 'rashodi po periodima' (uz dozvolu pristupa od strane upravnika).

Komunikacija sa korisnicima sistema :

 • Oglasna tabla - administracija i prikaz oglasa na digitalnoj oglasnoj tabli.
 • Oglasi - kreiranje i administracija oglasa. Obaveštenje o novom oglasu stiže i na eMeil.
 • Projekti - kreiranje i administracija projekata, uz dodavanje priloga (dokumenata). *
 • Glasanje - jednostavno za upotrebu, sa potpunom zaštitom identiteta glasača (u skladu sa trenutno važećim bezbednosnim protokolima).
 • Komentari - mogućnost dodavanja komentara na aktivne oglase.
 • Poruke - slanje i prijem poruka preko sistema (šalje se i na eMeil).
 • Sednice stanara - zapisnici sednice stanara dostupni elektronskim putem svim korisnicima sistema.
 • Prijava problema od strane stanara ili upravnika, brza i jednostavna.
 • Info oglasi - sadrže informacije od interesa za stanare (na primer: 'kako se koristi video nadzor' ili 'gde se nalazi ključ od zajedničkih prostorija' i drugo).

Administracija :

 • Godišnji plan aktivnosti - kalendar obaveza i planova stambene zajednice.
 • Stambena jedinica - vođenje evidencije o kvadraturi, radovima i njihovim vlasnicima bilo da su pravna ili fizička lica. Automatski prenos podataka s jednog na drugog vlasnika prilikom prodaje stanova.
 • Tehnička evidencija zgrade - vođenje dnevnika, evidencije štete... *
 • Podsetnik o neophodnim radovima, servisiranju opreme i drugo. *
 • Konfiguracija sistema po stambenoj zajednici, podešavanje funkcionisanja pojedinih modula do mogućnosti njihovog potpunog isključivanja.
* Neke od funkcija su u procesu razvoja, dorade ili testiranja
vrati se