Uslovi koji važe za korišćenje eProperty sistema

Korišćenjem eProperty sistema u potpunosti prihvatate dole navedene uslove korišćenja i njihovu punovažnost u skladu sa članom 4. Zakona o elektronskom dokumentu.

Dokumenti koji sadrže objašnjenja o uslovima korišćenja eProperty sistema:

Dodatne informacije

  • Izborom određenog linka, prikazaće vam se strana sa izabranim dokumentom u pdf formatu
  • Svaki od dokumenata možete sačuvati u lokalu na vašem računaru
  • Molimo Vas da poštujete uslove koji važe za korišćenje eProperty sistema
Za dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate.
vrati se